06:05
Aliscafo Snav
Capri Napoli
06:40
Traghetto Caremar
Capri Napoli (Porta di Massa)
09:40
Traghetto Caremar
Chiuso 
Capri Napoli (Porta di Massa)
10:20
TMV Caremar
Capri Napoli (Porta di Massa)
11:00
Traghetto Caremar
Capri Napoli (Porta di Massa)
11:35
Aliscafo Snav
Capri Napoli
14:30
Traghetto Caremar
Capri Napoli (Porta di Massa)
15:35
TMV Caremar
Capri Napoli (Porta di Massa)
17:10
Aliscafo Snav
Capri Napoli
17:40
Traghetto Caremar
Capri Napoli (Porta di Massa)
20:15
TMV Caremar
Capri Napoli (Porta di Massa)